สยามสัปปายะ หยุดชั่วคราว

สยามสัปปายะ หยุดชั่วคราว ตามมาตรการ
ควบคุมโรค Covid-19 🧊
ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเปิด
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

We are temporarily closed
until further notice 📝
We apologize for
any inconvenience

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *