เสมหะมากหลังอาหาร – หมอนัท How to

เสมหะมาก หลังทานอาหารเนื่องจาก กระเพาะเย็น ม้ามชื้น

สังเกตได้จาก

  • มือเย็น, ลิ้นมีฝ้าสีขาว
  • รู้สึกแขนขาหนัก ง่วงนอน
  • เป็นผื่นผิวหนังอักเสบ
  • นอนกรน และ ขาบวมได้ง่าย
Continue reading “เสมหะมากหลังอาหาร – หมอนัท How to”